80 59 4683 021

آزمایشگاه آزمون

آزمایشگاه آزمون گازهای خالص و گازهای ترکیبی محیطی است که برای تجزیه و تحلیل ویژگی‌ها و خواص گازهای مختلف استفاده می‌شود. این آزمایشگاه‌ها از تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته برای انجام آزمایش‌ها و اندازه‌گیری‌های دقیق در مورد ترکیبات گازی استفاده می‌کنند.

آزمایشگاه‌های آزمون گازهای خالص و ترکیبی در صنایع مختلف از جمله صنعت نفت و گاز، شیمی، فراوری فلزات، پزشکی و محیط زیست استفاده می‌شوند.

سپهر گاز کاویان آزمایشگاه مرجع اداره استاندارد دارای گواهینامه ISO17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در زمینه آزمون انواع گاز های خالص و گاز های ترکیبی کالیبراسیون میباشد.

آزمون تعیین خلوص

آزمون تعیین خلوص گاز، فرآیندی است که به وسیله‌ی آن می‌توان درصد خلوص یک گاز خاص را تعیین کرد. این آزمون برای بررسی و تضمین کیفیت و خلوص گازها در صنایع مختلف مانند صنعت الکترونیک، پزشکی، شیمیایی و فضایی انجام می‌شود.

آزمون گازهای ترکیبی

آزمون گازهای ترکیبی یا آنالیز گازهای ترکیبی، فرایندی است که به منظور شناسایی و اندازه‌گیری ترکیبات مختلف گازی در یک نمونه به کار می‌رود. این آزمون‌ها اطلاعاتی ارائه می‌دهند درباره ترکیب شیمیایی و مقدار گازهای مختلف موجود در یک نمونه گاز.

تعدادی از تکنیک های آزمون گازهای ترکیبی:

  1. کروماتوگرافی گازی (Gas Chromatography – GC)
  2. آنالیز گازهای جذبی (Gas Absorption Analysis)
  3. آنالیز الکتروشیمیایی (Electrochemical Analysis)