80 59 4683 021

2

گازهای خالص آزمایشگاهی

گازهای خالص آزمایشگاهی به گازهایی گفته میشود که در نوع خود دارای کمترین ناخالصی باشند هر چقدر میزان ناخالصی گاز کمتر باشد گازی با درصد خلوص بالاتر و یا به اصلاح گاز دارای گرید بالاتری میباشد. برخی از گازهای خالص آزمایشگاهی عبارتند از هلیوم، نیتروژن، اکسیژن، آرگون، هیدروژن و… که در اکثر صنایع و مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. خلوص مشخصی برای این نوع از گازها نمی توان در نظر گرفت ولی با توجه به نوع گاز از گرید 99% تا 99.9999 تقسیم می گردند.

برای مشاهده توضیحات کامل، روی گاز مورد نظر خود کلیک کنید.

2

گازهای خالص آزمایشگاهی

گازهای خالص آزمایشگاهی به گازهایی گفته میشود که در نوع خود دارای کمترین ناخالصی باشند هر چقدر میزان ناخالصی گاز کمتر باشد گازی با درصد خلوص بالاتر و یا به اصلاح گاز دارای گرید بالاتری میباشد. برخی از گازهای خالص آزمایشگاهی عبارتند از هلیوم، نیتروژن، اکسیژن، آرگون، هیدروژن و… که در اکثر صنایع و مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. خلوص مشخصی برای این نوع از گازها نمی توان در نظر گرفت ولی با توجه به نوع گاز از گرید 99% تا 99.9999 تقسیم می گردند.

برای مشاهده توضیحات کامل، روی گاز مورد نظر خود کلیک کنید.