80 59 4683 021

گاز میکس آرگون

گاز میکس آرگون (Argon Mix) یک مخلوط گازی است که شامل گاز آرگون و یک یا چند گاز دیگر است. این مخلوطات به طور معمول با اضافه کردن گازهای دیگری مثل دی اکسید کربن (CO2) یا همزمان با اضافه کردن همچنین گازهای دیگر مثل همیشه، هلیوم، نیتروژن و غیره تهیه می‌شوند. این گازها اغلب برای کاربردهای صنعتی و آزمایشگاهی استفاده می‌شوند.

گاز میکس آرگون

انواع

این گاز به طور عمده با اضافه کردن گازهای دیگر به گاز آرگون تهیه می‌شود. این گازها می‌توانند به صورت تک‌تک یا به صورت مخلوط با این گاز استفاده شوند.

1. آرگون و دی‌اکسید کربن (Argon/CO2 Mix): این مخلوط برای جوشکاری فلزات به کار می‌رود. دی‌اکسید کربن (CO2) به این گازاضافه می‌شود تا جریان گاز حفاظتی را فراهم کند و از اکسیژن و هوا در حین جوشکاری جلوگیری کند. این مخلوط برای جوشکاری فولادهای آلیاژی و فولادهای کربنی مناسب است.

2. آرگون و هلیوم (Argon/Helium Mix): این مخلوط برای جوشکاری فلزاتی مانند آلومینیوم و آلیاژهای آن، فولادهای ضدزنگ و فولادهای آلیاژی استفاده می‌شود. اضافه کردن هلیوم به این گاز باعث افزایش حرارت قوس جوشکاری و عمق نفوذ جوش می‌شود.

3. آرگون و نیتروژن (Argon/Nitrogen Mix): این مخلوط برای برخی کاربردهای خاص مانند برش لیزری فلزات و جوشکاری استفاده می‌شود. نیتروژن اضافه شده به Argonمی‌تواند خواص جوش را بهبود بخشیده و تشکیل شکستگی‌های مینیاتوری در سطح جوش را کاهش دهد.

گاز میکس آرگون

کاربرد

گاز میکس آرگون در صنایع مختلف به عنوان یک گاز حمایتی و پوشش دهنده استفاده می‌شود. این مخلوطات گازی متناسب با نیازهای خاص فرآیندهای صنعتی و آزمایشگاهی طراحی می‌شوند.

1. جوشکاری فلزات: Argon mixبا دیگر گازها مانند دی‌اکسید کربن (CO2)، هلیوم یا همیشه به عنوان جریان گاز حفاظتی در جوشکاری استفاده می‌شود. این گازها به عنوان پوششی برای جریان الکتریکی جوشکاری عمل می‌کنند و از تماس جوش با هوا و اکسیژن جلوگیری می‌کنند.

2. برش و حفاری لیزری: در فرآیندهای برش و حفاری لیزری فلزات، این گاز ممکن است به عنوان گاز حمل کننده و پوشش دهنده مورد استفاده قرار گیرد. این گاز برای حفظ تماس لیزر با سطح فلز و جلوگیری از اکسیداسیون و اشتعال فلزات استفاده می‌شود.

3. آنالیزگرهای گازی: در آزمایشگاه‌ها و صنایع آنالیزگرهای گازی، Argon mix ممکن است به عنوان گاز حمل کننده و غیرفعال برای انتقال نمونه‌های گازی و کاهش تداخل با دیگر گازها مورد استفاده قرار گیرد.

4. فرایندهای شیمیایی: در برخی فرایندهای شیمیایی، گاز میکس آرگون می‌تواند به عنوان یک گاز محیطی یا پوششی استفاده شود. این گاز می‌تواند ازتداخل با هوا و رطوبت جلوگیری کند و شرایط مناسبی را برای واکنش‌های شیمیایی فراهم کند.

5. کاربردهای انتقال و نگهداری: این گاز ممکن است در صنایعی مانند انتقال و نگهداری نمونه‌های حساس، انتقال مواد نیمه‌رسانا، و کاهش خوردگی فلزات مورد استفاده قرار گیرد.

گاز میکس آرگون

تهیه گاز میکس آرگون:

Argon mixدر کارخانه‌های تولید گاز سپهر گاز کاویان تهیه می‌شود. فرآیند تولید این گاز شامل ترکیب و مخلوط کردن گازهای مختلف است.

1. تأمین گاز آرگون: argon از منابع طبیعی مانند هوای هوازی، جداسازی هوای مایع یا از تجزیه فرایندهای صنعتی دیگر مثل تولید فلزات استخراج می‌شود.

2. تهیه گازهای دیگر: گازهای دیگری که باید به argon اضافه شوند، باید تهیه شوند. مثلاً برای تولید این گاز و دی‌اکسید کربن، باید گاز CO2 نیز تهیه شود.

3. انتقال گازها: گازهای آرگون و سایر گازها به واحد مخلوط‌سازی منتقل می‌شوند. در این مرحله، تأمین کننده‌های گاز مختلف از طریق خطوط انتقال مجزا به واحد مرکزی گاز رسانده می‌شوند.

4. مخلوط‌سازی گازها: در واحد مخلوط‌سازی، argon و سایر گازها به نسبت مورد نظر ترکیب می‌شوند. این فرآیند می‌تواند از طریق سیستم‌های اتوماتیک کنترل شود تا نسبت مطلوب تهیه شود.

5. تجهیز و بسته‌بندی: پس از مخلوط‌سازی، این گاز باید به صورت مناسب تجهیز و بسته‌بندی شود. این شامل استفاده از سیلندرهای فشرده یا کپسول‌ها، انجام آزمون‌های کنترل کیفیت و اعمال برچسب‌ها و شناسه‌های لازم است.