80 59 4683 021

گاز آرگون | خرید آرگون | سیلندر آرگون | سفارش گاز Ar

شرکت سپهر گاز کاویان: 02146835980 – 02146837072 – 09022734708 گاز آرگون گاز آرگون یکی از عناصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نماد “Ar” و عدد اتمی 18 قرار دارد. این گاز نیتروژن، اکسیژن و دیگر گازهای هوا را تشکیل می‌دهند و در حالت طبیعی بی‌رنگ، بی‌بو و بی‌ذائقه است. از ویژگی‌های جالب این […]

گاز مونوکسید کربن | کپسول کربن مونوکسید | خرید گاز CO

گاز مونوکسید کربن

گاز مونوکسید کربن گاز مونوکسید کربن (CO) یک ترکیب شیمیایی است که از یک اتم کربن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده است. این گاز بی‌بو و بی‌رنگ است و در شرایط استاندارد به صورت گازی وجود دارد. گاز مونوکسید کربن نتیجه سوختن ناکافی مواد آلی مانند گاز طبیعی، دوگانه سوخت، چوب، زغال سنگ و […]

گاز دی اکسید گوگرد | خرید گاز SO2 | قیمت گاز گوگرد دی اکسید

گاز دی اکسید گوگرد

گاز دی اکسید گوگرد گاز دی اکسید گوگرد (SO2) یک ترکیب شیمیایی است که شامل دو اتم اکسیژن و یک اتم گوگرد است. این گاز به صورت بی‌رنگ و بدون بو است و در شرایط استاندارد به صورت گازی می‌باشد. این ماده توسط آتشفشان‌ها و بسیاری از فعالیت‌های صنعتی تولید می‌شود. سوختن نفت و زغال […]

گاز سولفور هگزا فلوراید | خرید گاز SF6

گاز سولفور هگزا فلوراید گاز سولفور هگزا فلوراید (SF6) یک ترکیب شیمیایی است که شامل یک اتم گوگرد و شش اتم فلور است. این گاز بدون رنگ، بی بو و بی‌ذائقه است و در شرایط عادی در حالت گازی است. SF6 یکی از گازهای بی‌عطور و بی‌سم است و به عنوان یک عایق الکتریکی خوب […]

گاز دی اکسید کربن | خرید گاز CO2 | قیمت کربن دی اکسید | سیلندر CO2

گاز دی اکسید کربن

گاز دی اکسید کربن (CO2) یک ترکیب شیمیایی است که از دو اتم اکسیژن و یک اتم کربن تشکیل شده است. این گاز به صورت طبیعی در جو زمین و همچنین در فرآیندهای زندگی و آتش سوزی تولید می‌شود. گاز کربنیک بر اثر سوختن زغال و مواد آلی در مجاورت اکسیژن، تخمیر مایعات، تنفس جانوران […]