80 59 4683 021

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

اطلاعات ایمنی استفاده از گازاطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

نکات ایمنی چیست ؟ ممکن است برای شما هم این سوال پیش آمده باشد

به صورت کلی به تمامی کارهایی که شما جهت حفظ مراقبت از خود و اطرافیانتان در برابر خطرات احتمالی انجام می‌دهید نکات ایمنی گفته میشود .

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

 

رعایت استانداردهای ایمنی

در هر شرایطی برای کارفرما ، کارمندان و کارگران

الزامی میباشد 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز 

 

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

رعایت استانداردهای ایمنی در انبارش سیلندر باعث پیشگیری از خطرات 

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

نکات استاندارد نصب سیلندر گاز

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

 

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

 

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

 

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

 

 

حمل استاندارد سیلندرها باعث پیشگیری از حوادث حین کار

 

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

اطلاعات ایمنی استفاده از گاز

 

 

اطلاعات ایمنی ضروری برای گاز و سیلندر 

 

– استفاده از تابلوهای خطر در محیط های کارگاهی الزامی است

– دستگاهها  وابزار محیط کار در پایان شیفت کاری تمیز شوند

– ابزار آلات ایمن و استاندارد را استفاده کنید

– نحوه استفاده از تک تک ابزارها و دستگاهها را بیاموزید

– از پوشش مناسب در محیط کار استفاده کنید، کفش، عینک، کلاه ایمنی،ماسک، دستکش

– از انبار استاندارد و انبارش صحیح و استاندارد استفاده کنید .

– ماسک تنفسی مناسب در هنگام کار با مواد سمی و محیط آلوده بسیار مهم است .

– محیط کار اعم از انبار ، آزمایشگاه و … را تمیز و خلوت نگه دارید .

– حمل سیلندرها در حد امکان با چرخ دستی انجام شود .

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و ایمنی سیلندر گاز ها از طریق شماره های درج شده در سایت با کارشناسان ما ارتباط برقرار نمایید.