80 59 4683 021

استاندارد نیتروژن خلوص غذایی | خرید گاز نیتروژن گرید غذایی | N2 با خلوص غذایی

استاندارد نیتروژن خلوص غذایی

استاندارد نیتروژن خلوص غذایی گاز استاندارد نیتروژن خلوص غذایی – گاز نیتروژن در صنایع غذایی برای اهداف مختلفی استفاده می شود، از جمله: بسته بندی: این گاز اغلب برای بسته بندی محصولات غذایی در بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده (MAP) استفاده می شود. MAP شامل جایگزینی اکسیژن در بسته بندی با گازهای بی اثر […]

چگالی گاز نیتروژن | چگالی گاز N2

چگالی گاز نیتروژن-سپهر گاز کاویان

چگالی گاز نیتروژن چگالی گاز نیتروژن به دما و فشار بستگی دارد. در دما و فشار استاندارد (STP) که 20 درجه سانتی گراد و 1 اتمسفر فشار است، چگالی گاز نیتروژن 1.1651 کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m3) است. این بدان معناست که 1 متر مکعب گاز نیتروژن در STP دارای جرم 1.1651 کیلوگرم خواهد بود. […]