80 59 4683 021

کربن دی اکسید گاز گلخانه ای

دی اکسید کربن (CO2) یک گاز گلخانه ای است. گازهای گلخانه ای گرما را در جو به دام می اندازند که به گرم نگه داشتن آب و هوای زمین کمک می کند. با این حال، اعتقاد بر این است که افزایش سطح CO2 در جو به دلیل فعالیت های انسانی به تغییرات آب و هوایی کمک می کند.

این گاز به طور طبیعی در جو وجود دارد، اما فعالیت های انسانی سطح آن را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. سوزاندن سوخت های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی، منبع اصلی افزایش انتشار دی اکسید کربن است. منابع دیگر عبارتند از جنگل زدایی، کشاورزی و فرآیندهای صنعتی.

 

 

کربن دی اکسید گاز گلخانه ای مهمی است. گازهای گلخانه ای گرما را در جو به دام می اندازند که به گرم نگه داشتن آب و هوای زمین کمک می کند. با این حال، اعتقاد بر این است که افزایش سطح دی اکسید کربن در جو به دلیل فعالیت های انسانی به تغییرات آب و هوایی کمک می کند.

تغییر اقلیم یک تغییر طولانی مدت در میانگین الگوهای آب و هوایی است که اقلیم محلی، منطقه ای و جهانی زمین را تعریف می کند. این تغییرات دارای طیف وسیعی از اثرات مشاهده شده است که مترادف با این اصطلاح هستند.

تغییر اقلیم یک تغییر قابل توجه و پایدار در توزیع آماری الگوهای آب و هوا در دوره های مختلف از دهه ها تا میلیون ها سال است. ممکن است تغییر در میانگین شرایط آب و هوایی، یا در توزیع آب و هوا در اطراف شرایط متوسط ​​(یعنی بیشتر یا کمتر رویدادهای شدید آب و هوایی) باشد.

تغییرات آب و هوا توسط عواملی ایجاد می شود که شامل فرآیندهای اقیانوسی (مانند گردش اقیانوس)، تغییرات در تابش خورشیدی دریافتی توسط زمین، تکتونیک صفحه و فوران های آتشفشانی، و تغییرات ناشی از انسان در جهان طبیعی است.

این اثرات اخیر در حال حاضر باعث گرم شدن کره زمین می شوند و “تغییر آب و هوا” اغلب برای توصیف اثرات خاص انسان استفاده می شود.

 

 

اثرات کربن دی اکسید گاز گلخانه ای

اثرات CO2 بر روی زمین را می توان به روش های مختلفی مشاهده کرد، از جمله:

بالا آمدن سطح آب دریاها: با افزایش دمای زمین، یخ ها و یخچال های طبیعی آب می شوند که باعث بالا آمدن سطح آب دریاها می شود. این می تواند نواحی ساحلی را زیر آب برده و میلیون ها نفر را آواره کند.

رویدادهای شدیدتر آب و هوایی: افزایش سطح گاز دی اکسید کربن در جو باعث می شود جو زمین گرمای بیشتری را به دام بیاندازد که منجر به رویدادهای شدید آب و هوایی مانند امواج گرما، خشکسالی، سیل و آتش سوزی می شود.

تغییرات در زندگی گیاهی و جانوری: افزایش سطح دی اکسید کربن در جو نیز باعث تغییراتی در زندگی گیاهان و حیوانات می شود. برخی از گیاهان در دماهای گرمتر رشد می کنند، در حالی که برخی دیگر در تلاش برای سازگاری هستند. این منجر به تغییر در زنجیره غذایی و توزیع گونه ها می شود.

 

ثاثیر روی کره زمین

دی اکسید کربن (CO2) یک گاز گلخانه ای است که برای حیات روی زمین ضروری است. با به دام انداختن گرما در جو به گرم نگه داشتن سیاره کمک می کند. با این حال، اعتقاد بر این است که افزایش سطح دی اکسید کربن در جو به دلیل فعالیت های انسانی به تغییرات آب و هوایی کمک می کند.

مشکلات سلامتی: CO2 در مقادیر کم سمی نیست، اما در غلظت های بالا می تواند مضر باشد. قرار گرفتن در معرض سطوح بالای دی اکسید کربن می تواند باعث سردرد، سرگیجه، مشکل در تنفس و حتی مرگ شود.

از آنجا که کربن دی اکسید گاز گلخانه ای است، خطرات انتشار CO2 واقعی و جدی است. ما باید برای کاهش انتشار این گاز و کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی اقدام کنیم.

 

کربن دی اکسید گاز گلخانه ای

 

کاهش کربن دی اکسید گاز گلخانه ای

در اینجا مواردی وجود دارد که می توانیم برای کاهش انتشار این گاز انجام دهیم:

تغییر به منابع انرژی تجدیدپذیر: ما می توانیم به منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی که گازهای گلخانه ای تولید نمی کنند، روی بیاوریم.

بهبود بهره وری انرژی: ما می توانیم بهره وری انرژی خانه ها و مشاغل خود را بهبود بخشیم که باعث کاهش اتکای ما به سوخت های فسیلی می شود.

 

کاهش جنگل زدایی: ما می توانیم جنگل زدایی را کاهش دهیم که به ذخیره دی اکسید کربن در درختان کمک می کند.

سرمایه گذاری در فن آوری های جذب و ذخیره کربن: ما می توانیم در فن آوری های جذب و ذخیره کربن سرمایه گذاری کنیم که می تواند به حذف CO2 از جو کمک کند.

با انجام اقداماتی برای کاهش انتشار دی اکسید کربن، می توانیم به محافظت از سیاره خود و تضمین آینده ای پایدار برای نسل های آینده کمک کنیم.

فهرست مطالب

فهرست مطالب