80 59 4683 021

تامین نیتروژن | تهیه و خرید گاز ازت | تامین فلاسک ازت مایع | Nitrogen gas

تامین نیتروژن در سپهر گاز کاویان. نیتروژن یک عنصر شیمیایی با نماد N و عدد اتمی 7 است. این فراوان ترین عنصر در جو زمین است و 78.09% از حجم آن را تشکیل می دهد. نیتروژن یک گاز بی رنگ، بی بو و بی مزه است که در دمای اتاق مایع نمی شود.(+)   نیاز […]

فروش ازت (نیتروژن)

فروش گاز نیتروژن-سپهر گازکاویان

فروش ازت در سپهر گاز کاویان. گاز ازت یا نیتروژن (Nitrogen) یک عنصر شیمیایی در جدول تناوبی است که با نماد N2 و عدد اتمی 7 نشان داده می‌شود. این عنصر معمولاً به صورت یک گاز، نافلز، دو اتمی بی اثر، بی‌رنگ، بی‌مزه و بی‌بو است که 78٪ جو زمین را تشکیل می‌دهد. نیتروژن ترکیبات […]