80 59 4683 021

گاز استاندارد متان، گازی است که دارای خلوص ۹۹.۹۹٪ یا بالاتر است. این گاز معمولاً در آزمایشگاه ها برای آنالیز گاز CH4 استفاده می شود. گاز استاندارد متان معمولاً در کپسول های فولادی یا آلومینیومی عرضه می شود.

آنالیز گاز متان

آنالیز گاز متان فرآیندی است که برای تعیین ترکیب گاز متان استفاده می شود. این فرآیند معمولاً برای تعیین خلوص گاز متان، وجود سایر گازها در مخلوط گاز CH4 و محتوای آب گاز CH4 استفاده می شود.

تعیین خلوص

تعیین خلوص متان فرآیندی است که برای تعیین درصد CH4در مخلوط گازی آن استفاده می شود. این فرآیند معمولاً با استفاده از روش های تجزیه گاز مانند کروماتوگرافی گازی (GC) یا طیف سنجی جرمی (MS) انجام می شود.

گاز استاندارد متان - خرید گاز از سپهر گاز کاویان

گاز مرجع

گاز مرجع متان، گازی است که از نظر خلوص و ترکیب شناخته شده است. این گاز معمولاً برای کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری گاز، مانند دستگاه های GC و MS استفاده می شود. این گاز معمولاً در کپسول های فولادی یا آلومینیومی عرضه می شود.

روش های آنالیز

روش های مختلفی برای آنالیز گاز متان وجود دارد. برخی از این روش ها عبارتند از:

* کروماتوگرافی گازی (GC): GC یک روش تجزیه گازی است که برای جداسازی و تعیین ترکیب گازها استفاده می شود. در این روش، گاز متان از طریق یک ستون کروماتوگرافی با جریان گاز حامل عبور می کند. مولکول های این گاز با توجه به اندازه و شکل خود در ستون کروماتوگرافی جدا می شوند و سپس توسط یک آشکارساز شناسایی می شوند.

 

طیف سنجی جرمی (MS): MS یک روش تجزیه طیف سنجی است که برای شناسایی و تعیین ترکیب مواد استفاده می شود. در این روش، این گاز به یک یون ساز وارد می شود و یون های تولید شده در یک میدان مغناطیسی یا الکتریکی جدا می شوند. سپس یون های جدا شده توسط یک آشکارساز شناسایی می شوند.

تجزیه حرارتی: تجزیه حرارتی یک روش تجزیه حرارتی است که برای تعیین ترکیب گازها استفاده می شود. در این روش، گاز متان در یک کوره تجزیه می شود و محصولات تجزیه توسط یک آشکارساز شناسایی می شوند.

تجزیه طیف سنجی مادون قرمز (IR): IR یک روش تجزیه طیف سنجی است که برای شناسایی و تعیین ترکیب مواد استفاده می شود.

در این روش، این گاز در معرض پرتوهای مادون قرمز قرار می گیرد و جذب پرتوهای مادون قرمز توسط مولکول های گاز متان اندازه گیری می شود. این اندازه گیری ها برای شناسایی و تعیین ترکیب گاز CH4 استفاده می شوند.

روش انتخابی برای آنالیز گازCH4 به عوامل مختلفی از جمله نوع گاز ، دقت مورد نیاز و هزینه روش بستگی دارد.

اهمیت گاز استاندارد متان

گاز استاندارد Methane برای طیف گسترده ای از کاربردها مهم است. برخی از این کاربردها عبارتند از:

* آنالیز گاز متان: گاز استاندارد متان به عنوان یک مرجع برای تعیین خلوص، ترکیب و محتوای آب گاز Methane استفاده می شود

* کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری گاز: گاز استاندارد Methane برای کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری گاز، مانند دستگاه های GC و MS استفاده می شود.

* تحقیقات علمی و صنعتی: گاز استاندارد متان برای تحقیقات علمی و صنعتی در زمینه های مختلف از جمله شیمی، زیست شناسی، مهندسی و پزشکی استفاده می شود.

گاز استاندارد Methane

یک ابزار مهم برای آنالیز گاز Methane و کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری گاز است. این گاز برای طیف گسترده ای از کاربردها در آزمایشگاه ها، صنایع و تحقیقات علمی استفاده می شود.