80 59 4683 021

آزمون سولفید هیدروژن

آزمون هیدروژن سولفید (H2S) یک روش آزمایشگاهی برای تعیین غلظت این گاز در یک نمونه است. سولفید هیدروژن یک گاز بی رنگ، قابل اشتعال و سمی است که بوی تخم مرغ فاسد دارد. این گاز می تواند باعث مشکلات سلامتی جدی از جمله مسمومیت تنفسی، نارسایی تنفسی و حتی مرگ شود. به همین دلیل است که مهم است که سطح آن در گاز طبیعی به دقت کنترل شود.

 

آزمون سولفید هیدروژن-سپهر گاز کاویان

آزمون هیدروژن سولفید معمولاً با استفاده از یک دستگاه کالیبراسیون انجام می شود که گاز طبیعی را با یک معرف واکنش می دهد و مقدار سولفید هیدروژن را اندازه گیری می کند. دو روش کالیبراسیون اصلی برای آزمون هیدروژن سولفید عبارتند از:
روش شیمی کالریمتری: در این روش، گاز طبیعی با یک معرف واکنش می دهد که یک محصول واکنش تولید می کند که دارای خواص گرمایی خاصی است. این محصول واکنش سپس با استفاده از یک دستگاه کالریمتر گرمای خود را از دست می دهد. مقدار گرمای از دست رفته با غلظت H2S در نمونه نسبت مستقیم دارد.

روش های دیگر

روش جذب نوری: در این روش، گاز طبیعی با یک معرف واکنش می دهد که یک محصول واکنش تولید می کند که دارای خواص جذب نوری خاصی است. مقدار جذب نور محصول واکنش با غلظت H2S در نمونه نسبت مستقیم دارد.

آزمون هیدروژن سولفید همچنین می تواند با استفاده از روش های غیر کالیبراسیون انجام شود. این روش ها معمولاً سریعتر و ساده تر از روش های کالیبراسیون هستند، اما دقت آنها کمتر است. دو روش غیر کالیبراسیون اصلی برای آزمون هیدروژن سولفید عبارتند از:

روش تیتراسیون: در این روش، گاز طبیعی با یک معرف واکنش می دهد تا یک محصول واکنش تولید شود. مقدار معرف مورد نیاز برای تیتر کردن محصول واکنش با غلظت سولفید هیدروژن در نمونه نسبت مستقیم دارد.

روش کروماتوگرافی: در این روش، گاز طبیعی از یک ستون کروماتوگرافی عبور می کند. سولفید هیدروژن در ستون جذب می شود و سپس با استفاده از یک آشکارساز اندازه گیری می شود. مقدار H2S جذب شده با غلظت سولفید هیدروژن در نمونه نسبت مستقیم دارد.
آزمون هیدروژن سولفید معمولاً در صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی و صنایع معدنی انجام می شود. این آزمون همچنین می تواند در محیط زیست برای اندازه گیری غلظت سولفید هیدروژن در هوا یا آب انجام شود.

کاربرد

H2S یک ترکیب شیمیایی با فرمول H2S است. این گازی است بی رنگ، قابل اشتعال و سمی که بوی تخم مرغ گندیده دارد. این گاز از تجزیه مواد آلی حاوی گوگرد تولید می شود. سولفید هیدروژن در بسیاری از محیط ها یافت می شود، از جمله:
گاز طبیعی: به طور طبیعی در گاز طبیعی یافت می شود. این گاز باید از گاز طبیعی قبل از استفاده حذف شود، زیرا می تواند بسیار سمی باشد.

چاه های فاضلاب: در چاه های فاضلاب تولید می شود. این گاز می تواند باعث مشکلات سلامتی برای افراد در معرض آن شود.
زمین های باتلاقی: در زمین های باتلاقی تولید می شود. این گاز می تواند باعث مشکلات سلامتی برای حیوانات و گیاهان در معرض آن شود.
چشمه های آب گرم: در چشمه های آب گرم یافت می شود. این گاز می تواند باعث تحریک چشم و پوست شود.

خطرات

سولفید هیدروژن یک گاز بسیار سمی است. استنشاق مقادیر کم سولفید هیدروژن می تواند باعث تحریک چشم و بینی، سردرد، حالت تهوع و استفراغ شود. استنشاق مقادیر زیاد H2S می تواند باعث بیهوشی، نارسایی تنفسی و حتی مرگ شود.

علائم مسمومیت

علائم مسمومیت با سولفید هیدروژن عبارتند از:
تحریک چشم و بینی
سردرد
حالت تهوع و استفراغ
سرگیجه
ضعف
بیهوشی
نارسایی تنفسی

روش های کاهش خطرات

برای کاهش خطرات سولفید هیدروژن، مهم است که اقدامات احتیاطی زیر را انجام دهید:
در مناطقی که احتمال وجود H2S وجود دارد، از تجهیزات حفاظت فردی مناسب استفاده کنید. این تجهیزات شامل ماسک تنفسی، عینک ایمنی و دستکش های عایق است.

از مناطقی که بوی تخم مرغ گندیده می دهند، دوری کنید. این بو ممکن است نشان دهنده وجود سولفید هیدروژن باشد.
در صورت مشاهده نشت H2S ، بلافاصله منطقه را تخلیه کنید و برای کمک تماس بگیرید.

تهیه و تامین

جهت تهیه گازهای خالص مانند سولفید هیدروژن ، نیتروژن ، آرگون و هلیوم تماس بگیرید.

02146837950
02146835980

فهرست مطالب

فهرست مطالب