80 59 4683 021

تولید صنعتی کربن دی اکسید | تولید CO2

تولید صنعتی کربن دی اکسید

تولید صنعتی کربن دی اکسید به دلیل کاربردهای زیاد و متنوع آن اهمیت فراوانی دارد. گاز دی اکسید کربن یک گاز بی رنگ، بی بو و غیر قابل اشتعال است که در دمای اتاق به صورت گاز وجود دارد. این گاز در طبیعت به طور گسترده ای یافت می شود و همچنین می توان آن […]

ایمنی هیدروژن سولفید | H2S MSDS

ایمنی هیدروژن سولفید

هیدروژن سولفید گازی خطرناک است که می تواند اثرات جدی بر سلامت داشته باشد. با آگاهی از خطرات و اقدامات ایمنی هیدروژن سولفید، می توان خطرات آن را به خداقل رساند. هیدروژن سولفید (H2S) گازی است بی رنگ، سمی و قابل اشتعال که بوی تخم مرغ گندیده دارد. این گاز اغلب در فاضلاب، مخازن نفت […]

پخش گاز اکسیژن | توزیع O2

پخش گاز اکسیژن

پخش گاز اکسیژن در سپهر گاز کاویان اکسیژن (با نماد شیمیایی O و عدد اتمی 8) عنصری متعلق به گروه 16 جدول تناوبی عنصرهاست. نافلزی بسیار واکنش‌پذیر و عاملی اکسیدکننده است که به آسانی موجب اکسید شدن عناصر و ترکیبات شیمیایی می‌شود. اکسیژن در دما و فشار استاندارد به صورت گازی دو ‌اتمی (O2) وجود […]