80 59 4683 021

برگه اطلاعات ایمنی نیتروژن | N2 MSDS

برگه اطلاعات ایمنی نیتروژن | شرکت سپهر گاز کاویان: 02146835980 – 02146837072 – 09022734708 برگه اطلاعات ایمنی نیتروژن (MSDS) سندی ضروری است که اطلاعات مهمی در مورد خطرات مرتبط با نیتروژن و نحوه ایمن کار با آن را ارائه می دهد. اهمیت برگه اطلاعات ایمنی نیتروژن در اینجا چند دلیل برای اهمیت MSDS نیتروژن آورده […]

فروش اکسیژن | فروش O2 | پخش گاز اکسیژن

فروش اکسیژن در سپهر گاز کاویان

فروش اکسیژن در شرکت سپهر گاز کاویان: 02146835980 -02146837072 – 09022734708 اکسیژن عنصری شیمیایی با نماد O و عدد اتمی 8 است. این عنصر که عضوی از خانواده کالکوژن ها است، نافلزی بسیار واکنش‌پذیر و اکسنده قوی است و به راحتی با بسیاری از عناصر و ترکیبات دیگر واکنش می‌دهد. اکسیژن در دمای و فشار […]

خرید دی اکسید کربن | خرید  CO2 | تهیه کربن دی اکسید

خرید دی اکسید کربن از شرکت سپهر گاز کاویان: 02146835980 -02146837072 – 09022734708 کربن دی اکسید گازی بی‌رنگ، بی‌بو و غیرسمی است که به همراه سایر گازها از جمله نیتروژن، اکسیژن، آرگون و هلیوم به طور طبیعی در اتمسفر زمین وجود دارد. منابع تولید CO2 تنفس موجودات زنده: در هنگام تنفس، سلول‌های جانوری اکسیژن را […]