80 59 4683 021

دتکتور کربن دی اکسید | آشکارساز CO2 | گازسنج CO2 | آنالایزر دی اکسید کربن

کالیبراسیون دتکتور کربن دی اکسید در سپهر گاز کاویان

دتکتور کربن دی اکسید | شرکت سپهر گاز کاویان: 02146835980 – 02146837072 – 09022734708 کربن دی اکسید گازی بی‌رنگ، بی‌بو و غیرسمی است که به طور طبیعی در جو زمین وجود دارد. این گاز در فرآیندهای مختلفی از جمله تنفس جانداران، تجزیه مواد آلی و احتراق سوخت‌های فسیلی تولید می‌شود. نقش کربن دی اکسید در […]

کربن مونوکسید چیست؟ | ماهیت مونوکسید کربن | CO

خرید کربن مونوکسید از سپهر گاز کاویان

خرید گاز کربن مونوکسید از شرکت سپهر گاز کاویان: 02146835980 – 02146837072 – 09022734708 کربن مونوکسید (CO) گازی بی‌رنگ، بی‌بو و غیرقابل اشتعال است که در اثر احتراق ناقص کربن در حضور اکسیژن کم تولید می‌شود. این گاز سمی است و می‌تواند برای انسان و حیوانات مضر و حتی کشنده باشد. منابع تولید کربن مونوکسید […]