80 59 4683 021

دی اکسید کربن چیست؟ | ماهیت کربن دی اکسید | CO2

خرید دی اکسید کربن از سپهر گاز کاویان

خرید دی اکسید کربن از شرکت سپهر گاز کاویان: 02146835980 -02146837072 – 09022734708 دی اکسید کربن (CO2) یک گاز بی رنگ و بی بو است که در دمای اتاق به صورت گاز وجود دارد. این مولکول از یک اتم کربن و دو اتم اکسیژن تشکیل شده است. ویژگیهای دی اکسید کربن فرمول شیمیایی: CO2 حالت: […]