80 59 4683 021

خرید اتان | خرید گاز C2H6 | تهیه اتان

خرید اتان به همراه سرتیفیکیت معتبر از سپهر گاز کاویان

خرید اتان به همراه سرتیفیکیت معتبر از شرکت سپهر گاز کاویان: 02146835980 – 02146837072 – 09022734708 اتان، ساده ترین آلکان پس از متان، با فرمول شیمیایی C2H6 است که در شرایط استاندارد دما و فشار (STP) به صورت گاز بی‌رنگ وجود دارد. منابع اتان گاز طبیعی: اتان دومین جزء فراوان در گاز طبیعی است و […]