80 59 4683 021

برگه اطلاعات ایمنی گوگرد دی اکسید | S02 MSDS

برگه اطلاعات ایمنی گوگرد دی اکسید | شرکت سپهر گاز کاویان: 02146835980 – 02146837072 – 09022734708 برگه اطلاعات ایمنی (MSDS) سندی است که اطلاعات ضروری در مورد خطرات ایمنی و نحوه کار با یک ماده شیمیایی خطرناک را ارائه می دهد. این سند برای کارکنان، امدادگران و هر کسی که ممکن است با ماده در […]

قیمت اکسیژن | قیمت گاز O2 | بهترین قیمت اکسیژن

استعلام قیمت اکسیژن از شرکت سپهر گاز کاویان

بهترین قیمت اکسیژن در شرکت سپهر گاز کاویان: 02146835980 – 02146837072 – 09022734708 اکسیژن عنصری شیمیایی با نماد O و عدد اتمی 8 است. این عنصر غیرفلزی، در دمای و فشار استاندارد به صورت گازی بی‌رنگ، بی‌بو و بی‌مزه است. اکسیژن فراوان‌ترین عنصر در پوسته زمین است، که تقریباً 46.6 درصد از جرم آن و […]

خرید گوگرد دی اکسید | خرید گاز SO2 | تهیه سولفور دی اکسید

خرید گوگرد دی اکسید-سپهر گاز کاویان

خرید گوگرد دی اکسید از شرکت سپهر گاز کاویان: 02146835980 – 02146837072 – 09022734708 گوگرد دی اکسید یک ترکیب شیمیایی با فرمول SO2 است که در دمای اتاق به صورت گاز وجود دارد. این گاز بی‌رنگ است و بوی تند و زننده‌ای دارد. گوگرد دی اکسید به طور طبیعی در اثر فعالیت آتشفشانی تولید می‌شود […]

کاربردهای گوگرد دی اکسید | مصارف سولفور دی اکسید | SO2

کاربردهای گوگرد دی اکسید

کاربردهای گوگرد دی اکسید | شرکت سپهر گاز کاویان: 02146835980 – 02146837072 – 09022734708 گوگرد دی اکسید یک ترکیب شیمیایی با فرمول SO2 است که در دمای اتاق به صورت گاز وجود دارد. این گاز بی‌رنگ است و بوی تند و زننده‌ای دارد. گوگرد دی اکسید به طور طبیعی توسط آتشفشان‌ها تولید می‌شود و همچنین […]

دی اکسید کربن چیست؟ | ماهیت کربن دی اکسید | CO2

خرید دی اکسید کربن از سپهر گاز کاویان

خرید دی اکسید کربن از شرکت سپهر گاز کاویان: 02146835980 -02146837072 – 09022734708 دی اکسید کربن (CO2) یک گاز بی رنگ و بی بو است که در دمای اتاق به صورت گاز وجود دارد. این مولکول از یک اتم کربن و دو اتم اکسیژن تشکیل شده است. ویژگیهای دی اکسید کربن فرمول شیمیایی: CO2 حالت: […]

دتکتور کربن دی اکسید | آشکارساز CO2 | گازسنج CO2 | آنالایزر دی اکسید کربن

کالیبراسیون دتکتور کربن دی اکسید در سپهر گاز کاویان

دتکتور کربن دی اکسید | شرکت سپهر گاز کاویان: 02146835980 – 02146837072 – 09022734708 کربن دی اکسید گازی بی‌رنگ، بی‌بو و غیرسمی است که به طور طبیعی در جو زمین وجود دارد. این گاز در فرآیندهای مختلفی از جمله تنفس جانداران، تجزیه مواد آلی و احتراق سوخت‌های فسیلی تولید می‌شود. نقش کربن دی اکسید در […]

کربن مونوکسید چیست؟ | ماهیت مونوکسید کربن | CO

خرید کربن مونوکسید از سپهر گاز کاویان

خرید گاز کربن مونوکسید از شرکت سپهر گاز کاویان: 02146835980 – 02146837072 – 09022734708 کربن مونوکسید (CO) گازی بی‌رنگ، بی‌بو و غیرقابل اشتعال است که در اثر احتراق ناقص کربن در حضور اکسیژن کم تولید می‌شود. این گاز سمی است و می‌تواند برای انسان و حیوانات مضر و حتی کشنده باشد. منابع تولید کربن مونوکسید […]

گاز کالیبراسیون اکسیژن | گاز رفرنس O2 | گاز استاندارد اکسیژن | گاز مرجع O2

تولید گاز کالیبراسیون اکسیژن در سپهر گاز کاویان

خرید گاز کالیبراسیون اکسیژن از شرکت سپهر گاز کاویان: 02146835980 – 02146837072 – 09022734708 گاز کالیبراسیون نوعی گاز یا مخلوطی از گازها است که به صورت فشرده در کپسول‌های گاز ذخیره می‌شود. این گازها با دقت و ظرافت زیادی با نسبت‌های مشخص مخلوط شده و به طور معمول دارای گواهی‌نامه‌ی تأییدیه‌ی صحت (Certificate of Accuracy) […]

نیتروژن چیست؟ | ماهیت نیتروژن | N2

خرید نیتروژن-سپهر گاز کاویان

خرید گاز نیتروژن از شرکت سپهر گاز کاویان: 02146835980 – 02146837072 – 09022734708 نیتروژن عنصری شیمیایی با نماد N و عدد اتمی 7 است. این عنصر در شرایط عادی به صورت گاز نافلز، دو اتمی، بی‌رنگ، بی‌بو و بی‌مزه (N2) وجود دارد. نیتروژن تقریباً 78 درصد حجم جو زمین را تشکیل می‌دهد و از نظر […]

برگه اطلاعات ایمنی نیتروژن | N2 MSDS

برگه اطلاعات ایمنی نیتروژن | شرکت سپهر گاز کاویان: 02146835980 – 02146837072 – 09022734708 برگه اطلاعات ایمنی نیتروژن (MSDS) سندی ضروری است که اطلاعات مهمی در مورد خطرات مرتبط با نیتروژن و نحوه ایمن کار با آن را ارائه می دهد. اهمیت برگه اطلاعات ایمنی نیتروژن در اینجا چند دلیل برای اهمیت MSDS نیتروژن آورده […]