80 59 4683 021

چگالی گاز نیتروژن

چگالی گاز نیتروژن به دما و فشار بستگی دارد. در دما و فشار استاندارد (STP) که 20 درجه سانتی گراد و 1 اتمسفر فشار است، چگالی گاز نیتروژن 1.1651 کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m3) است.

این بدان معناست که 1 متر مکعب گاز نیتروژن در STP دارای جرم 1.1651 کیلوگرم خواهد بود.

Density گاز N2 با افزایش دما کاهش می یابد و با افزایش فشار افزایش می یابد. به عنوان مثال، در دمای 100 درجه سانتی گراد و 1 اتمسفر فشار، چگالی گاز نیتروژن 0.9424 کیلوگرم بر متر مکعب است.

 

 

چگالی گاز نیتروژن با افزایش فشار افزایش می یابد. این به این دلیل است که مولکول‌های گاز نیتروژن در فشارهای بالاتر به هم نزدیک‌تر هستند، به این معنی که مولکول‌های بیشتری در یک حجم معین وجود دارد.

Density گاز با فشار نسبت مستقیم و با دما نسبت معکوس دارد. به این معنی که اگر فشار را افزایش دهید، چگالی افزایش می یابد و اگر دما را کاهش دهید، density کاهش می یابد.

به عنوان مثال، اگر فشار گاز نیتروژن را از 1 اتمسفر به 10 اتمسفر افزایش دهید، density آن از 1.1651 کیلوگرم بر متر مکعب به 1.2506 کیلوگرم بر متر مکعب افزایش می یابد.

اثر فشار بر density گاز N2 در کاربردهای مختلفی استفاده می شود، مانند:

اندازه گیری فشار گازها

محاسبه مقدار گاز در ظرف

طراحی مخازن ذخیره گاز

بهینه سازی عملکرد توربین های گازی

 

رابطه چگالی و دما

Density گاز نیتروژن با افزایش دما کاهش می یابد. این به این دلیل است که مولکول های گاز نیتروژن در دماهای بالاتر انرژی جنبشی بیشتری دارند، به این معنی که سریعتر حرکت می کنند و فضای بیشتری را اشغال می کنند.

همانطور که از معادله می بینید، چگالی گاز با دما نسبت معکوس دارد. به این معنی که اگر دما را افزایش دهید، density کاهش می یابد و اگر دما را کاهش دهید، density افزایش می یابد.

 

چگالی گاز نیتروژن-سپهر گاز کاویان

 

نحوه محاسبه چگالی گاز نیتروژن

چگالی گاز نیتروژن را می توان با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد:

چگالی = فشار / ثابت گاز ایده آل * دما

جایی که:

چگالی جرم در واحد حجم گاز (kg/m3) است.

فشار نیرویی است که در واحد سطح توسط گاز به محیط اطرافش وارد می شود (Pa)

ثابت گاز ایده آل یک ثابت فیزیکی است که به نوع گاز بستگی دارد (R = 8.314462175 J/mol/K)

دما اندازه گیری میانگین انرژی جنبشی مولکول های گاز (K) است.

به عنوان مثال، برای محاسبه چگالی گاز N2 در فشار 1 اتمسفر و دمای 20 درجه سانتیگراد (293.15 کلوین)، از معادله زیر استفاده می کنید:

چگالی = 1 اتمسفر / 8.314462175 J/mol/K * 293.15 K = 1.1651 کیلوگرم بر متر مکعب

 

سپهر گاز کاویان تولید کننده و عرضه کننده انواع گازهای خالص و ترکیبی مانند گاز نیتروژن در تمامی شهرها می باشد. گازهای خالص و ترکیبی تولیده شده توسط سپهرگاز کاویان دارای بالاتربن کیفیت همراه با سرتیفیکت معتبر هستند و شما مشتریان گرامی میتوانید تمامی گازها را با مناسب ترین قیمت خریداری کنید.

این گاز در گریدهای 99/995،99/9992،99/9995،99/9999 و در حجم های 5 لیتر، 10 لیتر، 20 لیتر، 40 لیتر، 50 لیتر در سپهر گاز کاویان موجود می باشد.

 

 

 

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب