80 59 4683 021

هلیوم بادکنکی

گاز هلیوم در بادکنک باعث می شود که بادکنک شناور شود زیرا این گاز سبک تر از هوا است. هلیوم یک عنصر شیمیایی است که با نماد He و عدد اتمی 2 نشان داده می شود. این گاز بی بو، بی مزه و بی رنگ است و کمترین چگالی از هر عنصر پایدار در دمای اتاق را دارد. این گاز دومین عنصر فراوان در جهان است، پس از هیدروژن، و حدود 24 درصد جرم کل جهان را تشکیل می دهد. هلیوم عمدتاً در جو خورشید و در اتمسفر زمین یافت می شود.

Heسبک تر از هوا است زیرا جرم مولکولی آن کمتر از جرم مولکولی هوا است. جرم مولکولی هلیوم 4.0026 است، در حالی که جرم مولکولی هوا 28.9656 است. این بدان معناست که هر مولکول  He از هر مولکول هوا سبک تر است.

هنگامی که بادکنک با He پر می شود، این گاز به دلیل سبک تر بودن از هوا به سمت بالا حرکت می کند. این باعث می شود که بادکنک شناور شود.

هلیوم انتخاب خوبی برای پر کردن بادکنک است زیرا بی خطر و بی بو است. همچنین غیرقابل اشتعال است، که آن را برای استفاده در محیط های پر از مردم امن می کند.

 

گاز هلیوم در بادکنک

 

 

هلیوم همچنین یک گاز نسبتاً ارزان است، که آن را به یک انتخاب مقرون به صرفه برای پر کردن بادکنک تبدیل می کند.

در نتیجه، گاز He در بادکنک باعث می شود که بادکنک شناور شود زیرا این گاز سبک تر از هوا است و بی خطر، بی بو و نسبتاً ارزان است.

گاز هلیوم در بادکنک

بادکنک های هلیومی به دلایل زیادی می ترکند. برخی از دلایل رایج عبارتند از:

سوراخ یا پارگی در بادکنک: اگر سوراخ یا پارگی در بادکنک باشد، این گاز می تواند از آن خارج شود و بادکنک خواهد ترکید.

ضربه یا آسیب: اگر بادکنک ضربه یا آسیب ببیند، ممکن است سوراخ یا پارگی ایجاد کند که باعث ترکیدن آن می شود.

گرما: گرما باعث می شود که این گاز در بادکنک منبسط شود و فشار افزایش یابد. اگر فشار بیش از حد زیاد شود، بادکنک ممکن است ترکید.

 

سرما: سرما باعث می شود که گاز هلیوم در بادکنک منقبض شود و فشار کاهش یابد. اگر فشار بیش از حد کم شود، بادکنک ممکن است ترکید.

رطوبت: رطوبت باعث می شود که دیواره های بادکنک ضعیف شوند و احتمال ترکیدن آن بیشتر شود.

سن: با افزایش سن، بادکنک ها ضعیف می شوند و احتمال ترکیدن آنها بیشتر می شود.

 

برای جلوگیری از ترکیدن بادکنک های هلیومی، باید از آنها مراقب باشید و آنها را در معرض گرما، سرما، رطوبت و آسیب فیزیکی قرار ندهید. همچنین باید بادکنک ها را در مکانی خنک و خشک نگهداری کنید.

جرم مولکولی این گاز 4.0026 است. این بدان معناست که هر مولکول هلیوم از 4 اتم هلیوم تشکیل شده است. اتم های هلیوم سبک ترین اتم های شناخته شده در جهان هستند. آنها فقط یک پروتون و دو نوترون دارند. He دومین عنصر فراوان در جهان است، پس از هیدروژن.

فهرست مطالب

فهرست مطالب